Strategi implementering – fra ord til handling

Den nye strategi er klar. I tror på den. Men hvordan skaber I momentum i organisationen?

Det er nu, I skal fra ord til handlekraft. At skabe momentum ved at skabe fælles forståelse af strategien, og hvordan I som organisation skal flytte jer for at lykkes med at udvikle virksomheden, kunderne og markedet.

I har måske brug for en ny ledelseskultur, der understøtter strategien, I skal flytte holdninger, skabe nye processer og udvikle kompetencer. Noget er ligetil – andet er udfordrende.

Jeg hjælper jer med at få omsat ord til handling. Blandt andet gennem processer, workshops og dialoger, som skaber prioriterede, strategiske indsatser.

  • Formidlingen af strategien – kort fortalt
  • Ledelseskultur og fremtidige krav til ledelse
  • Strategiens betydning for teamet og den enkelte – mål, prioriteringer og nye handlinger
  • Pit-stop på strategien – Refleksion, justering og commitment

People Strategi – en stærk organisation

Strategien føres ud i livet af mennesker. Én ting er at have stærke produkter – noget andet er at have en stærk organisation. Kombinationen af stærke produkter og en handlekraftig organisation giver unik styrke i markedet.

Derfor er People Strategien lige så vigtig som forretningsstrategien. Det er her, I tager stilling til, hvad strategien kræver af organisationen.

Første skridt er at foretage en grundig analyse af jeres praksis – fra start til slut.

Analysen hjælper jer til at finde de kritiske indsatsområder, tilpasset de enkelte dele af organisationen. For nogle områder kan det gå stærkt, for andre er der behov for mere tid.

De klare prioriteringer bliver til People Strategien med konkrete handlingsplaner, deadlines og budget. Dermed bliver det klart for alle, hvad det kræver af HR, ledere og medarbejdere at få succes.

  • Jeres kobling mellem Strategi, Ledelse og en stærk organisation
  • Udvikling af People Strategi og plan for indsatsområderne
  • Mobilisering – fra ord til handling
  • Mod – at turde

 

Carla Leilani Packness
STRATEGY & LEADERSHIP DEVELOPMENT
Strandvejen 163
2900 Hellerup
T: +45 22 33 83 98
E: carla@packnesspartners.com

Carla Leilani Packness

STRATEGY AND LEADERSHIP DEVELOPMENT

Strandvejen 163
2900 Hellerup

T: +45 22 33 83 98
E: carla@packnesspartners.com